Automatyczne Sterowanie Oświetleniem

W dzisiejszych czasach wiele fabryk, zakładów produkcyjnych oraz zarządców budynków komercyjnych jak i użyteczności publicznej usiłuje efektywnie a zarazem oszczędnie wykorzystać oświetlenie. Sporo z nich zatrudnia ludzi w systemie zmianowym, gdzie w godzinach nocnych odgrywa to kluczowe znaczenie. Niejednokrotnie stanowiska pracy, istotne w procesach produkcyjnych, są nieodpowiednio oświetlone, co może skutkować zmniejszoną wydajnością i dokładnością pracowników. Nasz produkt pozwala na wyeliminowanie tego typu, jak również innych problemów, na które napotykają przedsiębiorcy. W połączeniu nowoczesnych systemów automatyki, elektroniki i energetyki stworzyliśmy system, który doskonale nadaje się zarówno do zastosowań przemysłowych (hale produkcyjne, magazynowe itp.) jak i budynków komercyjnych oraz użyteczności publicznej.

Przy użyciu systemu ASO istnieje możliwość efektywnego zarządzania oświetleniem poprzez załączenie/wyłączenie/ściemnianie określonych obwodów wraz z dostosowaniem się zarówno do wymaganego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach i stanowiskach pracy, jak i odpowiedniego wykorzystania oświetlenia naturalnego.
W połączeniu z systemem BMS istnieje możliwość tworzenia harmonogramów pracy, monitorowania oświetlenia, możliwość zadawania natężenia oświetlenia, zmian konfiguracji oraz bezpośredniego rozliczania energii dostarczanej na oświetlenie.

Zalety systemu ASO:

  • Możliwość ręcznego sterowania obwodami oświetleniowymi za pomocą kasety sterującej bądź graficznego interfejsu użytkownika;
  • Możliwość automatycznego sterowania oświetleniem na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia;
  • Możliwość automatycznego sterowania oświetleniem na podstawie zdefiniowanych, cyklicznie powtarzających się, zdarzeń w harmonogramie – włączenie i wyłączenie oświetlenia o określonych godzinach każdego dnia, jak również z pominięciem poszczególnych dni, np. świąt;
  • Możliwość podłączenia do systemu BMS;
  • Możliwość rozbudowy systemu oraz jego funkcjonalności;
  • Oszczędności w energii elektrycznej, zużywanej na nieefektywne oświetlenie budynku.

Sterowanie oświetleniem.
W zależności od zapotrzebowania sterowanie oświetleniem może być zrealizowane za pomocą dedykowanej kasety sterującej. Funkcjonalność kasety jest projektowana na podstawie ustaleń z inwestorem – ilość załączanych obwodów oświetleniowych, podział oświetlenia (np. załącz/wyłącz 1/3, 2/3, całość oświetlenia, przełącz na automat – sterowanie na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia).
Dużym udogodnieniem jest możliwość sterowania oświetleniem zdalnie – za pomocą urządzeń opartych o system Android czy iOS, typu smartfon, tablet czy iPad. Istnieje możliwość dostępu do sterownika oraz sterowanie systemem oświetlenia wykorzystując do tego sieć bezprzewodową WiFi.

Zrealizowana inwestycja – Zakład silników elektrycznych ABB w Aleksandrowie Łódzkim.

Na istniejącej hali wykonaliśmy modernizację istniejącej instalacji oświetlenia, w skład której wchodzą 233 lampy o mocy 400W każda. Czujniki natężenia oświetlenia wraz ze sterownikami automatycznie utrzymują wymagane natężenie oświetlenia. Trzy kasety sterujące umieszczone w różnych częściach hali, udostępniają użytkownikowi możliwość załączenia bądź wyłączenia automatycznego sterowania oświetleniem, jak również wymuszenia załączenia/wyłączenia całości oświetlenia hali.

Rys. 1. Oszczędności na podstawie danych uzyskanych od inwestora w kolejnych miesiącach po zainstalowaniu systemu ASO.

 

Powrót do strony głównej