Elbud dla Szczercowa

Dnia 14 marca 2017 r. weszła w życie Uchwała Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców. Dopuszcza ona możliwość udzielania Mieszkańcom gminy Szczerców dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.

 

Powrót do strony głównej