Oferta

"ELBUD BEŁCHATÓW" Sp. z o.o. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem:

- Instalacji fotowoltaicznych
- instalacji inteligentnego budynku
- systemów BMS
- lokalizator SONEL LKZ 2000
- instalacji siły i światła
- sieci komputerowych
- sieci energetycznych nn i SN
- stacji Trafo SN/nn
- instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej
- instalacji ochrony przed napadem i włamaniem
- instalacji teletechnicznych
- kompleksowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej
- oświetlenia ulicznego
- prac kontrolno-pomiarowych
- pomiarów natężenia oświetlenia
- instalacji źródeł odnawialnych
- pomiary elektryczne
- analizator sieci
- pomiary kamera termowizyjną
- konfiguracja / programowanie sterowników
- programowanie paneli operatorskich

Powrót do strony głównej