Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,78 MW w miejscowości Woźniki

Cel projektu: Zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Beneficjent: ELBUD BEŁCHATÓW Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ELBUD Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej informuje, że realizuje projekt pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,78 MW w miejscowości Woźniki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu – 3 733 290,99 zł, w tym dofinansowanie – 1 964 797,86 zł. Projekt będzie realizowany w okresie do dnia 31 października 2018r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnej Spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii elektrycznej pochodzącej z promienia słonecznego. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie energii elektrycznej, która zasili krajową sieć elektroenergetyczną, przyczyni się do uzyskiwania określonej, stabilnej ilości tzw. „zielonej” energii, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery w skali regionu i kraju. Ponadto realizacja projektu pozwoli na zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii w całości produkowanej energii w skali kraju, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także na umocnienie pozycji Spółki na rynku.

Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje wykonanie systemu konstrukcji wsporczej dla 3000 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy znamionowej 0,78 MW, wykonanie linii i złącz kablowych z 25 szt. inwerterów, stacji transformatorowej oraz przyłącza do krajowej sieci energetycznej.

 

Teren inwestycyjny przez rozpoczęciem prac

Plan instalacji
Euro logos
Elbud sponsorem Orzeł łódź
Jest nam ogromnie miło poinformować, że nasza firma kontynuuje swoje partnerskie wsparcie KŻ Orzeł Łódź na kolejny sezon.
Elbud sponsorem Orzeł łódź
Jest nam ogromnie miło poinformować, że nasza firma kontynuuje swoje partnerskie wsparcie KŻ Orzeł Łódź na kolejny sezon.