Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o.

oraz

Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Elbud Bełchatów Sp. z o.o. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o., o tym, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Elbud Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Rusieckiej
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją wzajemnych praw
  i obowiązków wynikających z zawartych z Elbud Bełchatów Sp. z o.o. umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o.),
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników Elbud Bełchatów Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zawartych z Elbud Bełchatów Sp. z o.o. umów regulujących kwestię wzajemnych praw
  i obowiązków (dotyczy Klientów Elbud Bełchatów Sp. z o.o.),
 • Posiadają Państwo prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  e) przenoszenia swoich danych osobowych,
  f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).
 • Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Euro logos
Elbud sponsorem Orzeł łódź
Jest nam ogromnie miło poinformować, że nasza firma kontynuuje swoje partnerskie wsparcie KŻ Orzeł Łódź na kolejny sezon.
Elbud sponsorem Orzeł łódź
Jest nam ogromnie miło poinformować, że nasza firma kontynuuje swoje partnerskie wsparcie KŻ Orzeł Łódź na kolejny sezon.