Building ManagEment System

Zintegrowany system zarządzania, który daje możliwość zarządzania wszystkimi systemami, urządzeniami znajdującymi się w budynku lub budynkach oraz ich otoczeniu. Zadaniami systemu BMS jest zbieranie informacji płynących z wszystkich podsystemów, urządzeń w jednym miejscu. Pozwala na reagowanie na płynące informację oraz optymalizuje zużycia energii, mediów, poprawia funkcjonalność, bezpieczeństwa i komfortu.

Stosowane rozwiązania inteligentnego systemu instalacyjnego spełniają najwyższe wymogi w zakresie nowoczesnego sterowania domami i budynkami.

 

Zadania
systemu BMS

 • integracja wszystkich wyżej wymienionych systemów, urządzeń,
 • kontrola i optymalizacja pracy poszczególnych instalacji i urządzeń,
 • sprawne i kompleksowe zarządzanie funkcjami obiektu zapewniającymi utrzymanie komfortu osób w nim przebywających,
 • alarmowanie,
 • śledzenie stanu wszystkich urządzeń oraz systemów, pozwalającą na szybką reakcję w przypadku wystąpieniu awarii, wystąpienia usterki lub działania niepożądanego narażającego na wypadek,
 • zarządzanie zużyciem energii i jej efektywnym wykorzystywaniem,
 • monitorowanie zużycia mediów pozwalające na jej rozliczanie oraz optymalizację kosztów zużycia,
 • optymalizacja kosztów pracy wszystkich urządzeń oraz ich niezawodne funkcjonowanie, a w szczególności zapewnienie właściwych okresów konserwacji i przeglądów pozwalających na przedłużenie ich żywotności.
 • zapisywanie i archiwizacja rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy wszystkich systemów i urządzeń,
 • archiwizacja najważniejszych danych wpływających z wszystkich systemów oraz urządzeń.

Integracja elementów w systemie BMS

Stacja transformatorowa
Monitoring zużycia energii elektrycznej w szafach głównych oraz oddziałowych
Rozliczanie energii z podziałem na strefy, branże itp.
Agregaty prądotwórcze i UPS
Instalacje oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzna wraz z pomiarami natężenia oświetlenia, instalacje oparte o magistrale Dali, jak również klasyczne instalacje oświetleniowe
System sterowania roletami
System Kontroli dostępu
System HVAC
Węzeł cieplny
Monitoring zużycia mediów wody ciepłej, zimnej, gazu, ścieków
Hydrofornia
Sprężarkownie
Kotłownia
Zegar centralny
System parkingowy
Kontroli czasu pracy
Monitoring odzysku ciepła

Systemy bezpieczeństwa, takie jak:
SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu
SSP – system sygnalizacji pożaru
CCTV – system kamer
DSO – system nagłośnienia
System oddymiania

Jak to działa?

Jak to działa?
 • ograniczenie zużycia mediów nawet do 30%,
 • możliwość analizy danych dotyczących wszystkich systemów i urządzeń,
 • możliwości szybkiej diagnostyki usterek w instalacjach,
 • możliwość wytworzenia komfortowych warunków przebywania w pomieszczeniach,
 • maksymalne uproszczenie, usprawnienie systemu zarządzania i monitoringu obiektu,
 • kompleksową organizację raportowania i archiwizacji danych dotyczących wszystkich systemów i urządzeń,
 • możliwość zdalnego monitoringu,
 • elastyczny wielopoziomowy dostęp do systemu zabezpieczony hasłami( np. operator BMS, administrator, serwis, programista itp.),
 • łatwość rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności bez potrzeby wyłączania,
 • łatwa identyfikacja miejsca wystąpienia alarmu pożarowego,
 • przejrzysty pogląd na cały obiekt wraz z rzetelnym odwzorowaniem wszystkich urządzeń i układu pomieszczeń.
Dzięki realizacji technicznie skomplikowanych systemów BMS nasza firma posiada duże doświadczenie w realizowaniu zadań wymagających wiedzy, dokładności, terminowości

Oferta

Oferta firmy ELBUD Bełchatów Sp. z o.o. obejmuje zarówno zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu BMS, jak i wybranych przez Klienta elementów.

Prowadzimy pełen serwis instalowanych przez naszą firmę rozwiązań.

 

 

 

 

 

USŁUGI
  • wykonywanie projektów automatyki budynkowej
  • doradztwo techniczne i kosztorysowe
  • modernizacja starych systemów BMS, HVAC, itp.
  • instalacje niskoprądowe (SSP, HVAC, KD, SSWiN, DSO,AKPiA)
  • systemy BMS oparte o dedykowane i sprawdzone oprogramowanie
  • serwis systemów automatyki budynkowej, BMS, HVAC itp.
  • prefabrykacja rozdzielnic
  • programowanie sterowników PLC
  • programowanie paneli operatorskich
  • zastosowanie własnych dedykowanych rozwiązań m.in. czujników temperatury, system ASO

Inteligentny budynek

Dom zaprojektowany przez ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z O.O. to najwyższa staranność wykończenia, najnowocześniejsze myślące technologie, a także zapewnienie jego mieszkańcom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Kreujemy przestrzeń, która jest integralną częścią swojego środowiska, co w praktyce oznacza nieograniczoną możliwość zarządzania systemami ciepła, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia i domowych urzadzeń.

Bardzo popularne ostatnio pojęcie – INTELIGENTNY DOM – okazuje się być nadal bardzo enigmatyczne. Nieodzownie łączy się z takimi hasłami jak inteligentne instalacje, automatyka budynkowa czy inteligentne systemy instalacyjne.

INTELIGENTNY DOM to takie miejsce, w którym wszystkie dotychczas niezależne instalacje (między innymi oświetlenie, rolety, audio-video, instalacja grzewcza, system alarmowy, monitoringu) tworzą jeden inteligentny w pełni zautomatyzowany system, który według preferencji i potrzeb swoich mieszkańców zarządza wszystkimi instalacjami.

Automatyczne sterowanie oświetleniem

Automatyczne sterowanie oświetleniem

W dzisiejszych czasach wiele fabryk, zakładów produkcyjnych oraz zarządców budynków komercyjnych jak i użyteczności publicznej usiłuje efektywnie a zarazem oszczędnie wykorzystać oświetlenie. Sporo z nich zatrudnia ludzi w systemie zmianowym, gdzie w godzinach nocnych odgrywa to kluczowe znaczenie. Niejednokrotnie stanowiska pracy, istotne w procesach produkcyjnych, są nieodpowiednio oświetlone, co może skutkować zmniejszoną wydajnością i dokładnością pracowników. Nasz produkt pozwala na wyeliminowanie tego typu, jak również innych problemów, na które napotykają przedsiębiorcy.

W połączeniu nowoczesnych systemów automatyki, elektroniki
i energetyki stworzyliśmy system, który doskonale nadaje się zarówno do zastosowań przemysłowych (hale produkcyjne, magazynowe itp.),
jak i budynków komercyjnych oraz użyteczności publicznej.

Przy użyciu systemu ASO istnieje możliwość efektywnego zarządzania oświetleniem poprzez załączenie/wyłączenie/ściemnianie określonych obwodów wraz z dostosowaniem się zarówno do wymaganego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach i stanowiskach pracy, jak i odpowiedniego wykorzystania oświetlenia naturalnego. W połączeniu z systemem BMS istnieje możliwość tworzenia harmonogramów pracy, monitorowania oświetlenia, możliwość zadawania natężenia oświetlenia, zmian konfiguracji oraz bezpośredniego rozliczania energii dostarczanej na oświetlenie.

Zalety systemu ASO

Możliwość ręcznego sterowania obwodami oświetleniowymi za pomocą kasety sterującej bądź graficznego interfejsu użytkownika;

Możliwość automatycznego sterowania oświetleniem na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia;

Możliwość automatycznego sterowania oświetleniem na podstawie zdefiniowanych, cyklicznie powtarzających się, zdarzeń w harmonogramie – włączenie i wyłączenie oświetlenia o określonych godzinach każdego dnia, jak również z pominięciem poszczególnych dni, np. świąt;

Możliwość podłączenia do systemu BMS;

Możliwość rozbudowy systemu oraz jego funkcjonalności;

Oszczędności w energii elektrycznej, zużywanej na nieefektywne oświetlenie budynku.

Euro logos