System BMS

BMS (Building Managment System) – zintegrowany system zarządzania, który daje możliwość zarządzania wszystkimi systemami, urządzeniami znajdującymi się w budynku lub budynkach oraz ich otoczeniu. Zadaniami systemu BMS jest zbieranie informacji płynących z wszystkich podsystemów, urządzeń w jednym miejscu. Pozwala na reagowanie na płynące informację oraz optymalizuje zużycia energii, mediów, poprawia funkcjonalność, bezpieczeństwa i komfortu.

 

BMS integruje takie elementy jak:

 • Stacja transformatorowa.
 • Monitoring zużycia energii elektrycznej w szafach głównych oraz oddziałowych.
 • Rozliczanie energii z podziałem na strefy, branże itp.
 • Agregaty prądotwórcze i UPS.
 • Instalacje oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzna wraz z pomiarami natężenia oświetlenia, instalacje oparte o magistrale Dali jak również klasyczne instalacje oświetleniowe.
 • Systemy bezpieczeństwa takie jak:
  • SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu,
  • SSP - system sygnalizacji pożaru,
  • CCTV – system kamer ,
  • DSO – system nagłośnienia,
  • System oddymiania
 • System sterowania roletami.
 • System Kontroli dostępu.
 • System HVAC.
 • Węzeł cieplny.
 • Monitoring zużycia mediów wody ciepłej, zimnej, gazu, ścieków.
 • Hydrofornia.
 • Sprężarkownie.
 • Kotłownia.
 • Zegar centralny.
 • System parkingowy.
 • Kontroli czasu pracy.
 • Monitoring odzysku ciepła.

 

Główne zadania systemu BMS

 • integracja wszystkich wyżej wymienionych systemów, urządzeń,
 • kontrola i optymalizacja pracy poszczególnych instalacji i urządzeń,
 • sprawne i kompleksowe zarządzanie funkcjami obiektu zapewniającymi utrzymanie komfortu osób w nim przebywających,
 • alarmowanie,
 • śledzenie stanu wszystkich urządzeń oraz systemów, pozwalającą na szybką reakcję w przypadku wystąpieniu awarii, wystąpienia usterki lub działania niepożądanego narażającego na wypadek,
 • zarządzanie zużyciem energii i jej efektywnym wykorzystywaniem,
 • monitorowanie zużycia mediów pozwalające na jej rozliczanie oraz optymalizację kosztów zużycia,
 • optymalizację kosztów pracy wszystkich urządzeń oraz ich niezawodne funkcjonowanie, a w szczególności zapewnienie właściwych okresów konserwacji i przeglądów pozwalających na przedłużenie ich żywotności.
 • Zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy wszystkich systemów i urządzeń,
 • archiwizację najważniejszych danych wpływających z wszystkich systemów oraz urządzeń.

 

Podstawowe korzyści zastosowanie systemu BMS

 • ograniczenie zużycia mediów nawet do 30%,
 • możliwość analizy danych dotyczących wszystkich systemów i urządzeń,
 • możliwości szybkiej diagnostyki usterek w instalacjach,
 • możliwość wytworzenia komfortowych warunków przebywania w pomieszczeniach,
 • maksymalne uproszczenie, usprawnienie systemu zarządzania i monitoringu obiektu,
 • kompleksową organizację raportowania i archiwizacji danych dotyczących wszystkich systemów i urządzeń,
 • możliwość zdalnego monitoringu,
 • elastyczny wielopoziomowy dostęp do systemu zabezpieczony hasłami( np. operator BMS, administrator, serwis, programista itp.),
 • łatwość rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności bez potrzeby wyłączania,
 • łatwa identyfikacja miejsca wystąpienia alarmu pożarowego,
 • przejrzysty pogląd na cały obiekt wraz z rzetelnym odwzorowaniem wszystkich urządzeń i układu pomieszczeń,

 

Dzięki realizacji technicznie skomplikowanych systemów BMS nasza firma posiada duże doświadczenie w realizowaniu zadań wymagających wiedzy, dokładności, terminowości.

Nasza oferta przewiduje:

 • wykonywanie projektów automatyki budynkowej,
 • doradztwo techniczne i kosztorysowe,
 • modernizację starych systemów BMS, HVAC, itp.,
 • instalacje niskoprądowe (SSP, HVAC, KD, SSWiN, DSO,AKPiA),
 • systemy BMS oparte o dedykowane i sprawdzone oprogramowanie,
 • serwis systemów automatyki budynkowej, BMS, HVAC itp.
 • prefabrykację rozdzielnic,
 • programowanie sterowników PLC,
 • programowanie paneli operatorskich,
 • własne rozwiązania: czujniki temperatury, system AS
Powrót do strony głównej