System BMS

BMS (Building Managment System) – zintegrowany system zarządzania, który daje możliwość zarządzania wszystkimi systemami, urządzeniami znajdującymi się w budynku lub budynkach oraz ich otoczeniu. Zadaniami systemu BMS jest zbieranie informacji płynących z wszystkich podsystemów, urządzeń w jednym miejscu. Pozwala na reagowanie na płynące informację oraz optymalizuje zużycia energii, mediów, poprawia funkcjonalność, bezpieczeństwa i komfortu.

 

BMS integruje takie elementy jak:

  • Stacja transformatorowa.
  • Monitoring zużycia energii elektrycznej w szafach głównych oraz oddziałowych.
  • Rozliczanie energii z podziałem na strefy, branże itp.
  • Agregaty prądotwórcze i UPS.
  • Instalacje oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzna wraz z pomiarami natężenia oświetlenia, instalacje oparte o magistrale Dali jak również klasyczne instalacje oświetleniowe.
  • Systemy bezpieczeństwa takie jak:
    • SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu,
    • SSP - system sygnalizacji pożaru,
    • CCTV – system kamer ,
    • DSO – system nagłośnienia,
    • System oddymiania
  • System sterowania roletami.
  • System Kontroli dostępu.
  • System HVAC.
  • Węzeł cieplny.
  • Monitoring zużycia mediów wody ciepłej, zimnej, gazu, ścieków.
  • Hydrofornia.
  • Sprężarkownie.
  • Kotłownia.
  • Zegar centralny.
  • System parkingowy.
  • Kontroli czasu pracy.
  • Monitoring odzysku ciepła.

 

Główne zadania systemu BMS

  • integracja wszystkich wyżej wymienionych systemów, urządzeń,
  • kontrola i optymalizacja pracy poszczególnych instalacji i urządzeń,
  • sprawne i kompleksowe zarządzanie funkcjami obiektu zapewniającymi utrzymanie komfortu osób w nim przebywających,
  • alarmowanie,
  • śledzenie stanu wszystkich urządzeń oraz systemów, pozwalającą na szybką reakcję w przypadku wystąpieniu awarii, wystąpienia usterki lub działania niepożądanego narażającego na wypadek,
  • zarządzanie zużyciem energii i jej efektywnym wykorzystywaniem,
  • monitorowanie zużycia mediów pozwalające na jej rozliczanie oraz optymalizację kosztów zużycia,
  • optymalizację kosztów pracy wszystkich urządzeń oraz ich niezawodne funkcjonowanie, a w szczególności zapewnienie właściwych okresów konserwacji i przeglądów pozwalających na przedłużenie ich żywotności.
  • Zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy wszystkich systemów i urządzeń,
  • archiwizację najważniejszych danych wpływających z wszystkich systemów oraz urządzeń.

 

Podstawowe korzyści zastosowanie systemu BMS

  • ograniczenie zużycia mediów nawet do 30%,
  • możliwość analizy danych dotyczących wszystkich systemów i urządzeń,
  • możliwości szybkiej diagnostyki usterek w instalacjach,
  • możliwość wytworzenia komfortowych warunków przebywania w pomieszczeniach,
  • maksymalne uproszczenie, usprawnienie systemu zarządzania i monitoringu obiektu,
  • kompleksową organizację raportowania i archiwizacji danych dotyczących wszystkich systemów i urządzeń,
  • możliwość zdalnego monitoringu,
  • elastyczny wielopoziomowy dostęp do systemu zabezpieczony hasłami( np. operator BMS, administrator, serwis, programista itp.),
  • łatwość rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności bez potrzeby wyłączania,
  • łatwa identyfikacja miejsca wystąpienia alarmu pożarowego,
  • przejrzysty pogląd na cały obiekt wraz z rzetelnym odwzorowaniem wszystkich urządzeń i układu pomieszczeń,

 

Dzięki realizacji technicznie skomplikowanych systemów BMS nasza firma posiada duże doświadczenie w realizowaniu zadań wymagających wiedzy, dokładności, terminowości.

Nasza oferta przewiduje:

  • wykonywanie projektów automatyki budynkowej,
  • doradztwo techniczne i kosztorysowe,
  • modernizację starych systemów BMS, HVAC, itp.,
  • instalacje niskoprądowe (SSP, HVAC, KD, SSWiN, DSO,AKPiA),
  • systemy BMS oparte o dedykowane i sprawdzone oprogramowanie,
  • serwis systemów automatyki budynkowej, BMS, HVAC itp.
  • prefabrykację rozdzielnic,
  • programowanie sterowników PLC,
  • programowanie paneli operatorskich,
  • własne rozwiązania: czujniki temperatury, system AS
Powrót do strony głównej